Corpas Náisiúnta na Gaeilge

Corpas Náisiúnta na Gaeilge

Togra é seo le mórchorpas náisiúnta den Ghaeilge chomhaimseartha a fhorbairt ina mbeidh meascán d’ábhar scríofa agus ábhar labhartha. Déanfar fochorpais agus sainchorpais ghaolmhara eile a óstáil ar an suíomh seo a bheidh ina mhol don taighde corpasbhunaithe ar an nGaeilge.

Cuirfidh grúpa taighde Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU tús le hobair tiomsaithe corpais ar Chorpas Náisiúnta na Gaeilge mí Eanáir, 2022. Tá an tionscadal á mhaoiniú ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán don tréimhse 2022-2024 le tacaíocht ón gCrannchur Náisiúnta.

Tiomsófar ábhar scríofa agus ábhar labhartha le linn an tionscadail, agus eagrófar an t-ábhar ar bhealach a ligfidh do thaighdeoirí is don phobal é a úsáid go héifeachtach. Gheobhfar an rochtain seo tríd an suíomh gréasáin seo - áit a mbeidh úsáideoirí ábalta cuardaithe corpais a dhéanamh agus sonraí a ghintear le linn an tionscadail a íoslódáil. Beidh cáipéisíocht chuimsitheach mar gheall ar na sonraí ar fáil freisin.

Seo a leanas méid mheasta na gcorpas: Ollchorpas: c.155 milliún focal; Corpas na Gaeilge Scríofa: c.100 milliún focal; Corpas na Gaeilge Labhartha: c.6.5 milliún focal; Corpas Monatóireachta na Gaeilge: milliún focal in aghaidh na bliana ón mbliain 2000 i leith.

Foilseofar liostaí minicíochta focal agus n-gram go tráthrialta, agus foilseofar samhlacha teanga anseo agus ar ardáin chuí eile le linn an tionscadail.

Baill an Choiste Comhairliúcháin:

 • An Dr Anne O’Keefe (Coláiste Mhuire Gan Smál)
 • An Dr Katie Ní Loingsigh (OÉ Gaillimh)
 • Eoin McEvoy (UCD)
 • Aoife Ní Ghloinn (Ollscoil Mhá Nuad)
 • An Dr Neasa Ní Chiaráin (Coláiste na Tríonóide)
 • An tOllamh Ailbhe Ní Chasaide (Coláiste na Tríonóide)
 • An Dr Charles Dillon (Foclóir Stairiúil na Gaeilge, Acadamh Ríoga na hÉireann)
 • An tOllamh Kevin Scannell (Ollscoil Saint Louis)
 • An Dr Elaine Uí Dhonnchadha (Coláiste na Tríonóide)
 • Cormac Breathnach (Foras na Gaeilge)
 • An Dr Pádraig Ó Mianáin (Foras na Gaeilge)
 • An Dr Jennifer Foster (ADAPT & DCU)
 • Donncha Ó Cróinín (Foras na Gaeilge)
 • Colm Ó Ciardubháin (Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU)

Teagmhálaí

An Dr Úna Bhreathnach

Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU